Tag: نمای بیرونی

نماسازی و فضاسازی 07 دی 1394 7358

اجرای نمای بیرونی

اجرای حروف برجسته و اجزای یک تابلوی تبلیغاتی متصل به نما مقدماتی را لازم دارد تا زمینه اجرای کار برای این منظور مهیا شود.

عدم تداخل شکست‌ها، برش‌ها و قیدهای اتصال در نمای ساختمان با تابلو و اجزای تبلیغاتی مربوطه، همچنین آب بندی صحیح و تکمیل فنی کار باعث می‌شود مقدمات و ملزومات در نمای بیرونی اعمال گردد، به همین منظور اجرای نما توسط سازنده تابلو نوعی یکپارچگی و هماهنگی را در مجموعه پدید می‌آورد چنانچه نمای مربوطه توسط شخص یا گروه دیگری اجراء شود این هماهنگی و یکپارچگی گسسته شده و در نهایت محصول نهایی ایراداتی در برداشته که رفع آن هزینه گزافی را بر مشتری تحمیل خواهد کرد.

بالا