تابلوهای حروف برجسته 07 دی 1394 7909 زیر مجموعه: محصولات

حروف برجسته پلاستیک

حروف برجسته پلاستیک

پلاستیک یا پلکسی گلاس به صورت صفحاتی تخت، مشجر، مات و براق در ابعاد و ضخامت‌های مختلف تولید و در بازار موجود است.

معمولاً برای ساخت حروف پلاستیک از پلکسی گلاس با ضخامت 3 میلیمتر استفاده می‌شود.

ترانسپارنتی یا عبور نور انواع پلکسی‌ها متفاوت است، اما برای ساخت حروف باید مقدار گذر نور به گونه‌ای باشد که علاوه بر عبور نور، منبع آن در پشت پلاستیک دیده نشود.

تنوع رنگی بسیار از یک سو، انعطاف آن پس از اعمال حرارت از سوی دیگر باعث شد تا جایگاه خود را در صنعت حروف سازی به دست آورد.

مقاومت و پایداری این محصول به عوامل مختلفی بستگی دارد:

  • جنس و مارک محصول
  • مقدار حرارت به کار رفته در ساخت انحناءها و ساخت حروف
  • مواد ثانویه جهت اتصال سطوح پلکسی
  • ابعاد حروف
  • محل قرارگیری حروف از لحاظ دما و تابش نور خورشید
the one (1)
the one (1)
the one (2)
the one (2)
۲۰۱۶۱۱۱۹_۱۳۰۳۳۷
۲۰۱۶۱۱۱۹_۱۳۰۳۳۷
۲۰۱۶۱۱۱۹_۱۲۵۰۱۲
۲۰۱۶۱۱۱۹_۱۲۵۰۱۲
۲۰۱۶۱۱۱۶_۱۷۳۳۴۴
۲۰۱۶۱۱۱۶_۱۷۳۳۴۴
۲۰۱۶۰۴۰۴_۱۷۲۵۰۴
۲۰۱۶۰۴۰۴_۱۷۲۵۰۴
۲۰۱۶۰۲۲۳_۱۲۰۵۳۳
۲۰۱۶۰۲۲۳_۱۲۰۵۳۳
serkan (4)
serkan (4)
۲۰۱۵۱۱۱۳_۰۷۰۱۵۳
۲۰۱۵۱۱۱۳_۰۷۰۱۵۳
آریانا یزدی 93 (1)
آریانا یزدی 93 (1)
۲۰۱۶۰۵۰۳_۰۰۳۳۰۵
۲۰۱۶۰۵۰۳_۰۰۳۳۰۵
۲۰۱۶۰۸۲۰_۱۹۴۰۴۸
۲۰۱۶۰۸۲۰_۱۹۴۰۴۸
۲۰۱۶۰۹۲۴_۰۹۰۵۴۶
۲۰۱۶۰۹۲۴_۰۹۰۵۴۶
۲۰۱۶۰۸۲۰_۲۰۲۷۵۶
۲۰۱۶۰۸۲۰_۲۰۲۷۵۶
۲۰۱۶۰۸۲۰_۲۰۴۷۴۱
۲۰۱۶۰۸۲۰_۲۰۴۷۴۱
۲۰۱۶۰۸۲۰_۲۰۴۸۰۴
۲۰۱۶۰۸۲۰_۲۰۴۸۰۴
۲۰۱۶۱۲۰۸_۱۵۳۶۰۰
۲۰۱۶۱۲۰۸_۱۵۳۶۰۰
banino mashhad
banino mashhad
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
حروف برجسته پلاستیک
Iman Atash
Iman Atash
photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۷_۰۸-۲۲-۱۲
photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۷_۰۸-۲۲-۱۲
بالا