واحدهای مجموعه 07 دی 1394 6146 زیر مجموعه: معرفی

واحد مهندسی و محاسبات فنی

از آنجایی که بسیاری از اجزای تشکیل دهنده تابلوهای تبلیغاتی از فلز بوده و نقاط قرارگیری و نصب آن یا در ارتفاع و یا در معرض نیروهای جانبی باد و غیره قرار دارد، می‌بایست با دقت ارزیابی و استوار بر دانش مهندسی و محاسبات صورت پذیرد.

واحد مهندسی موظف است پس از ارائه طرح توسط مشتری، بررسی جوانب و نوع مصالح به کار رفته در آن بر اساس دانش روز، تنش‌های تسلیم، فشارها و کشش‌ها را بررسی و سپس طرح را برای شبیه سازی به واحد طراحی صنعتی ارائه تا براساس آن مراحل سه بعدی محصول ارائه گردد.

به کارگیری از نرم افزارهای محاسبه سازه، پرداخت به جزئیات اتصالات به کار رفته در سازه، نوع اتصال، جوش یا پیچ و پرچ، تنظیم و تهیه جداول و نقشه‌های فنی و محاسبات اجزاء توسط این واحد و بخش‌های مرتبط انجام گرفته، تا در نهایت محصول با ضریب اطمینان بالا، مقاوم و ایمن عرضه گردد.

  1. کشف نقاط اتصال ایمن سازه به ساختمان 
  2. ایجاد باد بندها و اتصالات تحمل فشار در سازه
  3. سازه فولادی تابلوی ساختمان مرکزی بانک کشاورزی
  4. انتقال تابلوی 33 متری یکپارچه به محل نصب بانک صادرات ایران ساختمان مرکزی سیستان و بلوچستان  
  5. اتصالات فنی سازه ابهر، اقتصاد نوین
  6. پایه‌های اتصال تابلو بر روی بام بانک اقتصاد نوین (شعبه ایساکو)
  7. طراحی و اجرای سازه فلزی و تابلوی فیلتر سرکان تهران، یادگار امام 
کشف نقاط اتصال ایمن سازه به ساختمان
کشف نقاط اتصال ایمن سازه به ساختمان
ایجاد باد بندها و اتصالات تحمل فشار در سازه
ایجاد باد بندها و اتصالات تحمل فشار در سازه
سازه فولادی تابلوی ساختمان مرکزی بانک کشاورزی
سازه فولادی تابلوی ساختمان مرکزی بانک کشاورزی
انتقال تابلوی 33 متری یکپارچه به محل نصب بانک صادرات ایران ساختمان مرکزی سیستان و بلوچستان
انتقال تابلوی 33 متری یکپارچه به محل نصب بانک صادرات ایران ساختمان مرکزی سیستان و بلوچستان
اتصالات فنی سازه ابهر، اقتصاد نوین
اتصالات فنی سازه ابهر، اقتصاد نوین
پایه‌های اتصال تابلو بر روی بام بانک اقتصاد نوین (شعبه ایساکو)
پایه‌های اتصال تابلو بر روی بام بانک اقتصاد نوین (شعبه ایساکو)
طراحی و اجرای سازه فلزی و تابلوی فیلتر سرکان تهران، یادگار امام
طراحی و اجرای سازه فلزی و تابلوی فیلتر سرکان تهران، یادگار امام

لیبل:

بالا