واحدهای مجموعه 07 دی 1394 6939 زیر مجموعه: معرفی

طراحی و گرافیک

این مجموعه با استفاده از امکانات روز و با استفاده از تجربه سالهای دور و ادغام این دو منبع مجموعه طراحی و  گرافیک خود را پایه گذاری کرده و شرط پذیرش در این واحد را خلاقیت و هنر و تبحر طراح دانسته و امروز توانست با نظارت و تجربه طراحان گذشته و توانمندی‌های نرم افزاری روز دنیا و فارغ التحصیلان این حرفه مجموعه طراحی و گرافیک خلاق و قدرتمند پدید آورد، تا بتواند نیازهای مشتری را در کوتاه‌ترین زمان درک و به آن پاسخ دهد.

این واحد با ارتباط تنگاتنگ خود با جامعه گرافیک ایران و همکاری با اعضای خانواده بزرگ طراحان ایران و با تکیه بر دانش روز و استفاده از جدیدترین بانک‌های عکس و طرح روز دنیا، کلیه نیازهای این عرصه را برآورده می‌سازد.

 

لیبل:

بالا