تابلوهای راهنما، علائم و هشدار 07 دی 1394 6115 زیر مجموعه: محصولات

علائم راهنمایی و رانندگی، معابر

تابلوهای راهنمایی مطابق الگو و استاندارد بین‌المللی طراحی و اجرا می‌شوند.

این تابلوها از نظر ابعاد، شکل و مواد اولیه ساخت دارای معیار و تعاریف استاندارد خود است.

بالا