تابلوهای حروف برجسته 07 دی 1394 7444 زیر مجموعه: محصولات

چلنیوم، لترمکس

چلنیوم، لترمکس

چلنیوم: در اواخر دهه 60 صنعت ساخت حروف برجسته به گونه‌ای عمده محدود می‌شد، حروف یا تمام پلکسی بوده یا فلز.

نیاز به ساخت نوعی از حروف که سطح رویه آن پلکسی گلاس و دیواره‌های جانبی آن فلز یا شبه فلز باشد به شدت احساس می‌شد.

نیکدل، مؤسس و مدیر مسئول مجموعه، چلنیوم را برای اولین بار به کشور وارد و در پی آن نخستین حروف چلنیوم با رویه پلکسی گلاس را به صنعت ساخت حروف عرضه نمود.

لترمکس: محصولی شبیه به چلنیوم می‌باشد که قسمتی در آن برای عبور نور به شکل شکاف تعبیه شده است، لترمکس بر خلاف چلنیوم از مواد مرکزی آلومینیوم ساخته نشده و تمام دیواره آن از پلاستیک شبیه فلز تشکیل شده است و تمایل زیادی برای بازگشت به حالت منحنی دارد.

چگالی درونی اجزاء آن یکسان نبوده و تراکم مواد در قسمت بالای آن بیشتر از سایر نقاط است.

برای ساخت حروف با لبه‌های مستقیم مواد اولیه خوبی محسوب نمی‌شود.

چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس
چلنیوم، لترمکس