تابلوهای حروف برجسته 07 دی 1394 6421 زیر مجموعه: محصولات

حروف برجسته متداخل (نوراندلک)

ساخت حروف پلکسی گلاس در ابعاد وسیع امکان‌پذیر نبوده یا فاقد مقاومت و پایداری است. حروف فلزی قابلیت ساخت ابعاد بزرگ را داراست اما، نور دهی سطح حروف در آن وجود ندارد.

 

لبه‌های استاندارد برای حروف سازی تا 13 سانتی‌متر رایج بوده و برای ساخت حروف با برجستگی‌های 20 – 30 یا بیشتر می‌بایست راهکار دیگری ارائه نمود.

در صنعت حروف سازی اختصاص نام به این گونه حروف آسان نبوده و کماکان برای این گونه حروف از نام متداخل استفاده می‌شود.

چنانچه منبع نور را در پشت حروف مخفی کنیم و تابش آن را به زمینه محدود کنیم نوعی حروف حاصل می‌گردد که در صنعت ساخت حروف، به آن  نوراندلک گفته می‌شود.

حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
حروف برجسته متداخل (نوراندلک)
بالا