محصولات 07 دی 1394 7590

تابلوهای اعلان و نمودار

تابلوهایی که مسئولیت اعلان وضعیت در زمان‌های مختلف را دارند در این گروه قرار دارند. تابلوهای اعلان دما، ساعت، تاریخ، نتایج، وضعیت آلودگی هوا، اعلان ارز، محصولات، زمان پروازها، زمان حرکت قطارها، نمایش نمودار آلایندگی و غیره.

به تناسب شرایط و به منظور خاص طراحی شده و در ابعاد و اشکال مورد نیاز ساخته و در محل خود نصب می‌شوند. در این گونه تابلوها طراحی خاص صورت گرفته و هر نوع تابلو بسته به کاربرد آن تولید می‌گردد. 

تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
تابلوهای اعلان و نمودار
بالا